2
شرکت سیستم های حفاظتی ایمن پدیده یزد
شرکت سیستم های حفاظتی ایمن پدیده یزد

شرکت سیستم های حفاظتی ایمن پدیده یزد

????? ?????????? ????? ?????

دزدگیر سیم کارتی A600

دزدگیر سیم کارتی A700

دزد گیر سیم کارتی A560

تلفن کننده سیم کارتی GL150

برق اضطراری 15 آمپر آنیک

تلفن کننده خط ثابت GL130

برق اضطراری 10 آمپر آنیک

چشم آنیک

دوربین های IPS

تجهیزات شبکه

لوازم جانبی دزدگیر

لوازم جانبی دوربین

تجهیزات امنیتی

افزودن به برگزیده ها
گروههای اصلی کالاها
دستگاه مرکزی دزدگیر

دزدگیر سیم کارتی A560

دزدگیر سیم کارتی A700

دزدگیر

دزدگیر اماکن آدرس پذیر مدل A800 آنیک

کالاهای جدید

دزدگیر اماکن تحت شبکه مدل N1 آنیک

فروش ویژه دزدگیر و ردیاب خودرو

برق اضطراری 10A

دوربین مداربسته IPS

تلفن کننده سیم کارتی

تمام کالاهای شرکت

دزدگیر سیم کارتی A560

دوربین مداربسته IPS

دزدگیر سیم کارتی A700

تلفن کننده سیم کارتی

دزدگیر

فروش ویژه دزدگیر و ردیاب خودرو

برق اضطراری 10A

دزدگیر اماکن آدرس پذیر مدل A800 آنیک

دزدگیر اماکن تحت شبکه مدل N1 آنیک

محصولات مشابه
تماس با شرکت
شرکت سیستم های حفاظتی ایمن پدیده یزد